Ring til os på:


Henriette Reinholdt

Henriette Reinholdt har betydelig erfaring med behandling af retssager. Hun har speciale i lejeret, herunder rådgivning i forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakter og boligkontrakter, retsager om det lejedes værdi for erhverv og boliger, varsling af lejeforhøjelser/omkostningsbestemt leje, opsigelse/ophævelse af lejemål.

Advokatbeskikkelse i 2004

Specialer:
Lejeret
Offentligret
Arveret
Køb og salg af fast ejendom
Generel erhvervsret

Uddannelse:
Cand jur 1999 – Niels Broch 1988-1992